Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding verbergen?

Schoenplaats.nl - Privacy Policy

De website www.schoenplaats.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van Schoenplaats.nl. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schoenplaats.nl

De inhoud van deze website en andere uitingen van Schoenplaats.nl op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Schoenplaats.nl wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Schoenplaats behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is Schoenplaats.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Schoenplaats, welke geen eigendom zijn van Schoenplaats Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van de Schoenplaats Hoewel Schoenplaats uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Schoenplaats worden onderhouden, wordt afgewezen.

 

Schoenplaats® is een geregistreerde merknaam en mag niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming door Schoenplaats Het gebruik van Schoenplaats® in adwords campagnes is niet toegestaan.